Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Ολομέλεια Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας ΠολιτώνΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 10-4-2011Το Σάββατο, 16 Απρ 2011, στις 16.00, στην αίθουσα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, ΑΘΗΝΑ) θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πανελλαδική ολομέλεια του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ της Κοινωνίας Πολιτών.
Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ (ανοικτό σε όλους) των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών συστήθηκε τον Μάρτιο 2011 με την τεχνική υποστήριξη του ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ (κρατικός οργανισμός για τον εθελοντισμό του Υπουργείου Πολιτισμού), ως αποτέλεσμα των ενημερωτικών του δραστηριοτήτων.
Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ξεκίνησε με κύριους στόχους μεταξύ άλλων:
·         Να αντιμετωπίσει, μαζί με όλα τα υφιστάμενα δίκτυα, το θεσμικό έλλειμμα της δημόσιας διαβούλευσης στην χώρα μας, στις σχέσεις κράτους και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
·         Να τοποθετηθεί στα μεγάλα & κρίσιμα ζητήματα με την ενίσχυση των θεσμών αλληλεγγύης και της κοινωνικής οικονομίας.
·         Να καταγράψει, επεξεργασθεί και διαδώσει τις καλές πρακτικές και το πνεύμα συνεργασίας ενός συνολικού κοινωνικού δικτύου για την αντιμετώπιση του θεσμικού ελλείμματος της κοινωνικής οικονομίας.
·         Να εκπονήσει ένα ουσιαστικό στρατηγικό σχέδιο κοινωνικής δικτύωσης με την συμμετοχή των Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών-ΟΚΠ & ΟΤΑ.
Στην 1η Πανελλαδική Ολομέλεια του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών το Σάββατο, 16/4/11, 16.00, στο ΕΒΕ Αθηνών θα συζητηθούν τα εξής θέματα:
            Συμμετοχή στα Διεθνή & Εθνικά Κέντρα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων.
            Οργανωτική Περιφερειακή Δομή του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών
            Εισηγήσεις των ομάδων εργασίας του Παρατηρητηρίου.
            Παρεμβάσεις- Ερωτήσεις.
            Κλείσιμο- Συμπεράσματα.
Το Παρατηρητήριο της Κοινωνίας Πολιτών είναι ανοικτό σε νέες εγγραφές στις παρακάτω ομάδες εργασίας: Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Υγείας-Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Συνεργατισμού & Κοινωνικής Οικονομίας, Πολιτικής Προστασίας, Δικτύωσης & Επικοινωνίας, Μετανάστευσης και Καταναλωτών. Νέες εγγραφές μπορούν να γίνουν και κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας.
Ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Συνεργατισμός & Κοινωνική Οικονομία» κ. Δ. Μιχαηλίδης (Ένωση Παλαιών Προσκόπων Θέρμης) προσκάλεσε όλους όσους ενδιαφέρονται για τον συνεργατισμό να εγγραφούν και να συμμετέχουν τόσο στην Ομάδα Εργασίας όσο και στη Ολομέλεια του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ.
Με το προσχέδιο νόμου για τον «Εθελοντισμό και τις ΜΚΟ», με το σχέδιο νόμου «Για την θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» και με το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου- Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους» ανοικτά, η 1η Πανελλήνια Ολομέλεια του Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών το Σάββατο, 16/4/11, 16.00, στο ΕΒΕ Αθηνών, προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία. Οι εργασίες της Ολομέλειας είναι ανοικτές.
(Πληροφορίες: Μ. Χατζή-694-473-7831 & Έργο Πολιτών: τηλ.: 210-748-7431


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου