Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Κρατικός ή εκχρηματισμένος Συνδικαλισμός?


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-4-2011


Στο σχέδιο νόμου για τους συνεταιρισμούς και τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ με έκπληξη είδαμε να παρεισφρέει στο άρθρο Άρθρο 15 (Χρηματοδότηση ΣΑΟ, της ΠΑΣΕΓΕΣ και αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων) «Από τα ίδια έσοδα της προηγουμένης παραγράφου ποσοστό 0,60% καταβάλλεται στη ΓΕΣΑΣΕ & 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ μέσα στο Α’ εξάμηνο κάθε έτους, με βάση τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο χρόνο από τον ΕΛ.Γ.Α.».
Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 1361/83 (ΦΕΚ Α 66-Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις), που ισχύει ακόμα σήμερα στην Ελλάδα, είναι θεσμικά αναγνωρισμένες Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 δηλαδή οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ και ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ, άρθρο 10 από την παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 2538/97, ΦΕΚ-242 Α'), οι Σύλλογοι Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΑΡΘΡΟ 38 ΤΟΥ Ν. 2945/01, ΦΕΚ-223 Α') και οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3147/03, ΦΕΚ-135 Α’). Ως εκ τούτων δεν υπάρχει νόμιμη βάση και ίσως ούτε καν ηθική για να χρηματιστούν μόνο το δίδυμο ΓΕΣΑΣΕ-ΣΥΔΑΣΕ.
Το λιγότερο ανορθόδοξο και λιγότερο ανήθικο θα μπορούσε να ήταν να προβλεφθεί η διάθεση από τα έσοδα του ΕΛΓΑ ποσοστό ίσως 1% για ενημέρωση (κάτι σαν αναπλήρωση των χαμένων Γεωργικών Εφαρμογών) το οποίο θα είναι στην διάθεση των συνδικαλιστικών φορέων σύμφωνα με όσους πολίτες-αγρότες ψηφίζουν σε κάθε πανελλήνιο συνδικαλιστικό όργανο. Βέβαια συνεχίζει να υπάρχει ένα επιλεγμένα (?) θολό τοπίο στο ποιος είναι ο αγρότης και βέβαια στο ποιο είναι το αντικείμενο των αγροτικών επαγγελμάτων.
Με έκπληξη καταγράφουμε ότι σε άλλα μητρώα η πολιτεία επέλεξε την «καθαρότητα», όπως πχ στο ΤΕΕ όπου εγγράφονται μέχρι σήμερα μόνο οι μηχανικοί (ούτε καν οι Τεχνολόγοι, ή άλλες ειδικότητες), στο ΓΕΩΤΕΕ εγγράφονται μέχρι σήμερα μόνο οι γεωπόνοι, κτηνίατροι, δασολόγοι κλπ (χωρίς να εγγράφονται ούτε καν οι τεχνολόγοι γεωπόνοι), στο ΞΕΕ εγγράφονται μόνο οι ξενοδόχοι (ούτε καν οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, κάμπιγκ ή ειδικών μορφών τουρισμού κλπ), αλλά στο Μητρώο Αγροτών η πολιτεία περίγραψε ένα ηθελημένα «θολό-μη καθαρό» χώρο για να εγγράφονται ακόμα και αυτοί που έχουν εισοδήματα από αγροτικά επαγγέλματα ΜΟΝΟ 35%, δηλαδή επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τα κύρια ενδιαφέροντα τους κάπου αλλού.
Άλλωστε είναι η πρώτη φορά που με έκπληξη βλέπουμε να καθορίζεται ένας επαγγελματίας από το ύψος των εισοδημάτων του και όχι από τις σπουδές ή την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή το αντικείμενο της δουλειάς του. Και σε συνέχεια αυτών προβλέφθηκε ο χρηματισμός-χρηματοδότηση επιλεγμένων συνδικαλιστικών δομών
Πολλοί στοχαστές της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα σημειώνουν με σημασία ότι η χρηματιστηριακή ή ακόμα και η οικονομική κρίση έχει τις ρίζες της κυρίως στην κρίση των αξιών. Τμήμα της κρίσης αυτής οφείλεται και στην αναξιοπιστία των θεσμών μεταξύ των οποίων φαίνεται ότι και ο συνδικαλιστικός τομέας έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Η ανάγκη για ενέργειες οι οποίες θα ξαναπροσδώσουν δυνατότητες ανάπτυξης πιο αξιόπιστων θεσμών είναι επιβεβλημένες.
Η ΠΕΝΑ θεωρεί ότι η χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών ενώ ίσως είναι αναγκαία για δραστήριες οργανώσεις κάνουν μεγαλύτερη ζημιά και καταρρακώνουν το όποιο κύρος θα μπορούσαν να έχουν οι συνδικαλιστικοί φορείς. Δεν πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένα ποσά για συγκεκριμένες οργανώσεις για τον τακτικό τους προϋπολογισμό.
Αντί της σταθερής (0,6 και 0,4) χρηματοδότησης του τακτικού προϋπολογισμού των κατά κοινή ομολογία συνδικαλιστικών φορέων που πρόσκεινται στα δύο μεγάλα κόμματα και η οποία πρόβλεψη εκθέτει ηθικά και αξιακά τον αγροτικό συνδικαλισμό, προτείνεται «Το 1% των εσόδων του ΕΛΓΑ να μπορεί να δοθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών σύμφωνα με όσους ψηφίζουν παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Η ανά ψηφίζοντα συνδικαλιζόμενο αγρότη αντιστοίχιση σε ευρώ θα προκύπτει από το 1% της σε ευρώ ετήσιας είσπραξης δια του αριθμού των ενεργών αγροτών. Μη αποδιδόμενα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών ποσά, θα μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητες καταξίωσης του αγροτικού επαγγέλματος.
Η ΠΕΝΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ηθική πλευρά και ευελπιστεί ότι όλοι οι έχοντες εμπλοκή θα προστατέψουν τον αγροτικό συνδικαλισμό.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου