Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Οι Νέοι Αγρότες, μέλη των Ενώσεων Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) σε 30 Νομούς της χώρας, που αποτελούν την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) και δραστηριοποιούνται ως επαγγελματίες αγρότες, ζουν και εργάζονται στην ελληνική αγροτική ύπαιθρο. Είναι , κατά γενική ομολογία, το μέλλον του αγροτικού κόσμου και η μακροπρόθεσμη ελπίδα ύπαρξης του αγροτικού επαγγέλματος και είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε ότι αφορά την οργάνωση και λειτουργία  των Συνεταιρισμών και των δομών τους πανελλαδικά, αφού αποτελούν ουσιαστικές επιχειρηματικές δομές των αγροτών.
   Με αφορμή την πρόθεση του ΥΠΑΑ&Τ για την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση του συνεταιριστικού κινήματος στην χώρα, πραγματοποίησαν συναντήσεις ανά νομό και μια διευρυμένη συζήτηση στις 6-2-2011 στην Θεσσαλονίκη, όπου έγινε ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων  για το θέμα αυτό.
   Οι Νέοι Αγρότες, αναγνωρίζοντας την προσφορά του Αγροτοσυνεταιριστικού κινήματος και στην χώρα μας , έως και τις αρχές της δεκαετίας το 1990, αλλά και διεθνώς και γνωρίζοντας την απόλυτη ανάγκη και χρησιμότητα ύπαρξης των Συνεταιριστικών σχημάτων προς όφελος των αγροτών, των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας, υποστηρίζουμε με σθένος την αναδιάρθρωση των υπαρχόντων οργανώσεων.
   Διαπιστώνουμε με πικρία και λύπη την οργανωμένη απαξίωση των ιδεών και των αξιών του «συνεταιρίζεσθε» και την υποβάθμιση του ρόλου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιρισμών της χώρας. Ιδιαίτερα όταν, σαν ενημερωμένοι ευρωπαίοι αγρότες, με γνώμονα όμως πάντα το εθνικό συμφέρον και την ζωογόνηση της αγροτικής υπαίθρου, γνωρίζουμε για την πορεία των Συνεταιρισμών στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχουν εξαιρετικό έργο. Εκεί επιτυγχάνουν σε τον ρόλο τους που είναι η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, με την μείωση του κόστους παραγωγής και τις καλύτερες δυνατές τιμές για τα προϊόντα, η παρέμβαση στην αγορά, με δημοπρατήρια και συλλογικά διαμορφούμενες εμπορικές συμφωνίες μέχρι και την εκπαίδευση των αγροτών μελών τους στις σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους παραγωγής αναλαμβάνουν, δίνοντας νέες δυναμικές λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν από την σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά.
   Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στις αντίστοιχες Συνεταιριστικές οργανώσεις στην χώρα μας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από όλους τους αγρότες και τους φορείς μας, που από δυναμικές, κυρίως εμπορικής δραστηριότητες εταιρίες αγροτών, η πλειοψηφία, έχει μετατραπεί σε συνεταιρισμούς ‘σφραγίδες’. Όπου οι ΕΑΣ από το να στηρίζουν τους συνεταιρισμούς και μέσω αυτών τους αγρότες μέλη τους, με τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν συσταθεί, να διεκπεραιώνουν γραφειοκρατικές κυρίως υπηρεσίες, όπως οι δηλώσεις ΟΣΔΕ.
   Όπου η ΠΑΣΕΓΕΣ , ως η κεντρική αγροτοσυνεταιριστική οργάνωση, της χώρας, αντί να καθορίζει τις αναπτυξιακές τάσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ασχολείται με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό… π.χ. με παροχή υπηρεσιών και όχι πραγματικού προϊόντος – πραγματική αγροτική παραγωγή και οικονομία.
      Οι Νέοι Αγρότες των Ε.Ν.Α. και της Π.Ε.Ν.Α., γνωρίζοντας την ιστορία και την πορεία του συνεταιριστικού κινήματος διαχρονικά, πιστεύουμε πως η αναδιάρθρωση των συνεταιριστικών δομών, σαφώς και πρέπει να γίνει πάνω στις Επτά παγκοσμίως αναγνωρισμένες Αρχές του Συνεταιρισμού και στο ήδη υπάρχων νομικό πλαίσιο, χωρίς να πρέπει να ανακαλύψουμε από την αρχή τον ‘τροχό’. Η εφαρμογή των Συνεταιριστικών Αρχών και του νομικού πλαισίου πρέπει να διασφαλιστεί και ως προς το «γράμμα» και ως προς την «έννοια», αυτά που έχουν χαθεί ή επιμελώς αλλοιωθεί στην εφαρμογή τους στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
   Έτσι, με βάση το κείμενο προθέσεων που έχει δημοσιοποιηθεί εκ μέρους του ΥΠΑΑ&Τ, το οποίο βρίσκουμε να κινείται στην σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα και με τα διαχρονικά διατυπωμένα αιτήματα, εδώ και 18 χρόνια, των Νέων Αγροτών συμφωνούμε και προτείνουμε:
   Μέλη των Αγροτικών Συνεταιρισμών να γίνονται μόνο οι επαγγελματίες     αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα και ταυτόχρονα ενεργοί αγρότες), γιατί αυτοί μόνο μπορούν να στηρίξουν τα συμφέροντα τους με το να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους για το κοινό καλό, αφού αυτοί θα ωφεληθούν από το θετικό αποτέλεσμα της από κοινού προσπάθειας.
   Οι ετεροεπαγγελματίες παραγωγοί, μπορούν να αποτελούν εξωτερικούς συνεργάτες του Συνεταιρισμού, να έχουν ως όφελος την εμπορία των προϊόντων τους μέσω του Συνεταιρισμού και τα οφέλη από την από κοινού προμήθεια αγροεφοδίων και άλλων υπηρεσιών, αλλά να μην έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην λήψη αποφάσεων για τους στόχους και τις κατευθύνσεις παραγωγής, εμπορίας και αξιοποίησης των προϊόντων που θα διαχειρίζεται.
   Να δημιουργηθούν Κλαδικοί Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί, που στόχο θα έχουν την καλύτερη διαχείριση ενός μόνο ή μιας ομάδας ομοειδών προϊόντων και όχι του συνόλου των προϊόντων μιας περιοχής. Σε συνέχεια να δημιουργηθούν Κλαδικές Περιφερειακές ή και Δια περιφερειακές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών για την καλύτερη διαχείριση και οργάνωση παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων αυτών.
   Συμφωνούμε στην πρόταση για εκδημοκρατισμό των εκλογικών διαδικασιών και προσθέτουμε όλες οι εκλογικές διαδικασίες να γίνονται παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, με καθορισμό λογικού αντιτίμου για την παρουσία του.
   Οφείλουμε να διατυπώσουμε την απογοήτευσή μας για την οργανωμένη και συστηματική παρεμπόδιση (νόμιμα) της πλειοψηφίας των Νέων Αγροτών αλλά και πολλών άλλων «καθαρών  φωνών» αγροτών από την εκλογή και εκπροσώπηση στα όργανα των Συνεταιρισμών και ιδιαίτερα στα ανώτερα όργανα των ΕΑΣ και της ΠΑΣΕΓΕΣ την τελευταία εικοσαετία. 
   Ως προς την σύσταση Συνεταιρισμού, έχοντας υπόψιν την δυσκολία που έχουν οι έλληνες αγρότες να συνεργαστούν και να συνεταιριστούν και την δεινή οικονομική θέση των περισσότερων αγροτών της χώρας, προτείνουμε, την διατήρηση του ελάχιστου αριθμού μελών στα επτά (7) άτομα. Όμως ζητούμε την διεύρυνση του χώρου κατοικίας και επαγγελματικής δραστηριότητας στα όρια των νέων περιφερειών. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα εύρεσης των καταλληλότερων συνεργατών αγροτών, με την προϋπόθεση οι επενδύσεις να γίνονται σε χώρο που θα διευκολύνει στο μέγιστο δυνατό, την ικανοποίηση των αναγκών όλων των μελών του Συνεταιρισμού.
   Ως προς το μετοχικό κεφάλαιο να είναι 150 ευρώ ανά μέλος, για την σύσταση και μόνο. Στην διαδικασία εμπορικής δραστηριότητας που θα αναπτύξει και τις επενδύσεις που θα κάνει, να υπάρξει ως όριο στο επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβάλει, η διασφάλιση κεφαλαίου από τους συνεταιριζόμενους πάνω από το 50% της επένδυσης και 100% για τις λειτουργικές του δαπάνες.
   Συμφωνούμε με την δημιουργία της Εποπτικής Αρχής, αλλά προβληματιζόμαστε για την σύστασή της και την αποτελεσματικότητά της στην διαμόρφωση και προώθηση αρχών και προσανατολισμού αγροτικής ανάπτυξης.
   Ζητάμε πλήρη οικονομικό έλεγχο κάθε  συνεταιριστικής δομής εντός εξαμήνου από την ψήφιση του νέου νόμου περί Συνεταιρισμών, για την ένταξή του στο Μητρώο Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Για όσους δεν ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες να οδηγούνται αυτόματα σε οικονομική εκκαθάριση και τα περιουσιακά τους στοιχεία να μεταβιβάζονται σε Συνεταιρισμούς και κλαδικές ΕΑΣ της περιοχής για αξιοποίησή τους για παραγωγικούς και εμπορικούς σκοπούς.
Διαφωνούμε απόλυτα στην συμμετοχή με ψήφο επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των συνεταιριστικών οργανώσεων κάθε επιπέδου, αφού δεν συνάδει με τις αρχές του συνεταιρισμού και εγκυμονεί τον κίνδυνο της κηδεμόνευσής του. 
   Πιστεύουμε πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναστραφεί η διάχυτη αρνητική διάθεση των αγροτών να συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν σύγχρονους Συνεταιρισμούς. Για να γίνει αυτό εφικτό χρειάζεται συνεταιριστική παιδεία, μέσω της δια βίου εκπαίδευσης τους, αλλά ταυτόχρονα κίνητρα και  παρουσίαση των καλών παραδειγμάτων Συνεταιρισμών από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
  Είμαστε πεπεισμένοι, πως ένας πολύ καλός μοχλός για αναπτυχθεί ξανά ο συνεργατισμός ανάμεσα στους αγρότες και το «χτίσιμο» εμπιστοσύνης μεταξύ μας, θα είναι η δημιουργία των Δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, από τις υγιείς δυνάμεις του αγροτικού χώρου και των νέων Περιφερειών. Με σύγχρονους κανόνες διαχείρισης, διακίνησης και εμπορίας των προϊόντων, θα έχει άμεσα οφέλη για κάθε αγρότη και παραγωγό. Έτσι θα οδηγήσει στην αλλαγή της νοοτροπίας των αγροτών και στην αναδιαμόρφωση των συνθηκών για την επανασύσταση Συνεταιρισμών και Συνεταιριστικών δομών στην Ελλάδα με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες που οδηγούν στην σύστασή τους.


Για την καταγραφή, Βασίλης Κόλλιας www.neoiagrotes.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου